Den gode lærer

Hva er den gode lærer? Spørsmålet er antakelig like gammelt som læreryrket, og Høgskolen i Nesna setter den 9. april fokus på dette temaet på sin konferanse Hva er den gode lærer? – Konferanse om kreative læringsformer i skole og utdanning. Skolen og lærerrollen – i spenningsfeltet mellom kunnskapskrav, dannelse og innovasjon

“- gode lærere er faglig dyktige, gir relevante og rettferdige tilbakemeldinger og tilpasser opplæringen til elever og fag” skriver høgskolen i sin invitasjon til denne konferansen, med påmeldingsfrist 31. mars.

Dårlige lærere eller dårlig system?

Den 15. oktober i år skriver Forskerforum, basert på en artikkel i Aftenposten, at Lærerstudenter kan ikke IKT (Andre artikler om samme emne: Farvel, kunnskapsløftet og Lærere lærer lite it).

Annonse

Utdanningspolitikk

Følges av 6 medlemmer.
Origo Utdanningspolitikk er en sone på Origo. Les mer